Nederlands of Engels → Tokipona
Toki pona → Nederlands & Engels
li り
    partikel dat het grammaticale onderwerp scheidt van het werkwoord of bijvoegelijk naamwoord dat het regeert (na mi en sina mag li worden weggelaten); tevens gebruikt om een nieuw woord te introduceren dat door hetzelfde grammaticale onderwerp wordt geregeerd. ‘ona li moku li lukin’ (ze eet en kijkt) ‘suno li suli li seli’ (de zon is groot en heet)


li り sep (between any subject except mi and sina and its verb; also used to introduce a new verb for the same subject)