Nederlands of Engels → Tokipona
Toki pona → Nederlands & Engels
tawa 向

  znw beweging; transportatie
  ww gaan; lopen; reizen; vertrekken; verplaatsen
  vz naar; in de richting van; voor; tot
  bep bewegend; mobiel

  → Evenals lon is tawa zowel werkwoordelijk als voorzetselmatig te gebruiken, en heeft meestal het geen lijdend voorwerp. Waar lon een ‘plaats van zijn’ uitdrukt, drukt tawa een ‘richting’ uit. Naar een plaats, of voor (betrekking hebbend op) een persoon. 

    ona li lawa e jan tawa ma pona - hij leidt de mensen naar het goede land
    ona li kama tawa ma mi - hij komt naar mijn land
    ni li pona tawa mi - dat is goed voor mij (dat bevalt mij; ik hou daarvan)
    ni li ike tawa mi - dat is niet goed voor mij (dat bevalt mij niet; k hou daar niet van)
    kili li pona tawa mi - ik hou van fruit
    toki li pona tawa mi - ik hou van praten; ik hou van talen
    telo suli li ike tawa ona - hij houdt niet van de zee
    mi pona e tomo tawa jan pakala - Ik maakte het huis voor de gehandicapte man.

  → Werkwoordelijk gebruik van tawa

    mi tawa tomo mi - ik ga naar mijn huis
    ona mute li tawa utala - zij moeten naar de oorlog gaan
    sina wile tawa telo suli - jij wilt naar de zee gaan
    ona li tawa sewi kiwen - zij gaat op de rots
    NB sewi is hier een bepaling bij het werkwoord tawa: ze gaat omhoog

  → Werkwoordelijk gebruik van tawa met een lijdend voorwerp

    mi tawa e kiwen - ik beweeg/verplaats/ruil de rots
    ona li tawa e len mi - zij verplaatste/verwisselde mijn kleren

  → tawa als bepaling

    tomo tawa - auto (letterlijk: bewegende constructie)
    tomo tawa telo - boot, schip
    tomo tawa kon - vliegtuig, helicopter

  NB nl.wikibooks.org waarschuwt voor de potentiële dubbelzinnigheid van een woord als tawa, veroorzaakt door de veelheid van grammaticale eigenschappen (voorzetsel, werkwoord, zelfstandig naamwoord, bepaling...)

    mi pana e tomo tawa sina - ik geef je een huis, ik geef een huis aan jou
    mi pana e tomo tawa sina - ik geef/wissel jouw auto
    vergelijk: mi pana e tomo tawa sina tawa sina - ik geef jou je auto terug


tawa 向 prep to, in order to, towards, for, until vi go to, walk, travel, move, leave n movement, transportation mod moving, mobile vt move, displace, exchange → Just like lon, tawa can be used both as a verb and preposition. However, as a verb tawa can both be used with or without a direct object. As a preposition it indicates a direction, toward a place, or toward a person (‘for’). ona li lawa e jan tawa ma pona - he leads the people towards the good land ona li kama tawa ma mi - he wil come to my country ni li pona tawa mi - that is good for me (I like that) ni li ike tawa mi - that is bad for me (I don’t like it) kili li pona tawa mi - I like fruit toki li pona tawa mi - I like talking; I like languages telo suli li ike tawa ona - the sea doesn’t suit him; he doesn’t like the sea mi pona e tomo tawa jan pakala - I repaired/improved the house for the handicapped man → Using tawa as a verb mi tawa tomo mi - I’m going to my house/home ona mute li tawa utala - they have to go to war sina wile tawa telo suli - you want to go to the sea ona li tawa sewi kiwen - she goes up the rock NB note that sewi modifies tawa as verb (she goes up) → tawa with a direct object mi tawa e kiwen - I move/exchange the rock ona li tawa e len mi - she moved my clothes → tawa as modifier tomo tawa - a car (a moving house) tomo tawa telo - a boat, a ship tomo tawa kon - an aeroplane, a helicopter NB wikibooks.org warns for the inherent ambiguity of words like tawa, as a result of functioning in multiple grammatical roles (preposition, verb, noun, modifier) mi pana e tomo tawa sina - I give a house to you ...or... mi pana e tomo tawa sina - I give you your car (back) compare: mi pana e tomo tawa sina tawa sina - I give you your car back