Nederlands of Engels → Tokipona
Toki pona → Nederlands & Engels
wile 要
    vt  willen, nodig hebben, wensen, moeten, zullen, zouden
    n   wens, noodzaak, verlangen
    mod noodzakelijk, wenselijkwile 要 vt to want, need, wish, have to, must, will, should n desire, need, will mod necessary