English or Japanese → Tokipona
Toki pona → English & Japanese
moku 食

    n  food, meal
    vt  eat, drink, swallow, ingest, consume


moku モク 食 〔名詞〕 食事、食べ物. 〔動詞〕 飲食する、摂取する、消費する.