English or Japanese → Tokipona
Toki pona → English & Japanese
musi 玩

  n fun, playing, game, recreation, art, entertainment
  mod artful, fun, recreational
  vi play, have fun
  vt amuse, entertain

    jan ni li musi - that person is funny
    ilo musi - toy
    ik verveel me - I am bored
    ik maak alleen maar een grapje - I’m just joking
    musi pona! - Have fun!
    kalama musi pi jan Elthon-John li nasa - Elton John’s music is odd
  

musi ムシ 玩 〔名詞〕 遊び、芸術、ゲーム. 〔動詞〕 遊ぶ、楽しませる. 〔修飾詞〕 楽しい.