English or Japanese → Tokipona
Toki pona → English & Japanese
nanpa 号

  n  number
  oth -th (ordinal numbers)

      nanpa wan - de eerste
      nanpa pi ma tomo - zipcode
      toki nanpa wan - primary language
      ilo nanpa - computer
      mi nanpa e mani mi, lon esun suli - I count my money at a supermarket


nanpa ナンパ 号 〔名詞〕 番号. 〔前置詞〕 第~番. napa wan - 第一番; 最初 toki nanpa wan - 母語 ilo nanpa - コンピューター