English or Japanese → Tokipona
Toki pona → English & Japanese
nena 山

    n bump, nose, hill, mountain, button


nena ネナ 山 〔名詞〕 出っ張り、山、鼻、ボタン .