Nederlands of Engels → Tokipona
Toki pona → Nederlands & Engels
en 且
  
  vw en

    mi en sina li ante - jij en ik zijn verschillend
    mi en sina li sama ala - jij en ik zijn niet hetzelfde en 且 conj and (used to coordinate head nouns) mi en sina li ante - you and I are different mi en sina li sama ala - you and I are not the same