Nederlands of Engels → Tokipona
Toki pona → Nederlands & Engels
pakala 滅 (variant: 灭) 

    znw blunder; ongeluk; vergissing; vernietiging; schade; breuk
    ww verpesten, ruïneren, breken, kapot maken, uit elkaar vallen, pijn doen, verwonden, knoeien
    ex fuck! kanker! krijg de hik! (etc.) 


pakala pakala 滅 (variant: 灭) n blunder, accident, mistake, destruction, damage, breaking vt screw up, fuck up, botch, ruin, break, hurt, injure, damage, spoil, ruin vi screw up, fall apart, break interj damn! fuck!