Nederlands of Engels → Tokipona
Toki pona → Nederlands & Engels
kepeken 用

  ww gebruiken
  vz met, ~ gebruikende; samen met

  → Evenals bijvoorbeeld lon kan kepeken zowel werkwoordelijk als als voorzetsel gebruikt worden. Anders dan lon, wat werkwoordelijk geen lijden voorwerp heeft en alleen net als als voorzetsel de plaats uitdrukt (mi moku lon tomo - ik eet IN het huis; kili li lon poki - het fruit BEVINDT ZICH IN het mandje) heeft kepeken werkwoordelijk gebruikt een lijdend voorwerp, dat voorafgegaan wordt door e. 

    mi kepeken e ilo - ik gebruik het gereedschap
    ona li wile kepeken e ilo - hij moet het gereedschap gebruiken
    jan ni li kepeken e poki ni - die persoon gebruikt dat kopje

  → lon als voorzetsel

    mi moku kepeken ilo moku - ik eet met een lepel/vork
    ona li lukin kepeken ilo suno - hij kijkt met zaklamp
    vergeljk: ona li lukin li kepeken e ilo suno - hij kijkt en maakt gebruik van een zaklamp


kepeken 用 vt use pre with → Just like lon, kepeken can be used both as verb and as preposition. However, lon doesn’t have a direct object, it merely indicates that place of being (mi moku lon tomo - I eat IN the house; kili li lon poki - the fruit SITS IN the basket). kepeken does have an direct object, and requiers as a verb e. mi kepeken e ilo - I’m using a/the tool ona li wile kepeken e ilo ni - he has to use that tool jan ni li kepeken e poki ni - that person is using that cup → kepeken as preposition mi moku kepeken ilo moku - I eat with a fork/spoon ona li lukin kepeken ilo suno - He is looking with a flashlight/torch compare: ona li lukin li kepeken e ilo suno - he is looking and is using a flashlight/torch